GFC
 
KLIA-LIMRA 세미나
2018.07.04 ~ 2018.07.04
대한상공회의소 국제회의장
생명보험협회
 
 
2018일본기업 채용박람회
2018.06.29 ~ 2018.07.01
코엑스 3층 컨퍼런스룸(300~327호)
한국무역협회, 마이나비
 
 
2018 중장년 전문인력 채용박람회
2018. 06. 20 ~ 2018. 06. 20
코엑스 E홀
한국무역협회
 
 
ICS2018
2018.05.13 ~ 2018.05.18
해운대그랜드호텔
한국해양과학기술원(KIOST)
 
 
STRONG KOREA FORUM 2018
2018.05.31 ~ 2018.05.31
밀레니엄 서울힐튼호텔, 그랜드볼룸(B1)
한국경제신문, 과학기술정보통신부
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10