GFC
 
2018 중장년 전문인력 채용박람회
2018. 06. 20 ~ 2018. 06. 20
코엑스 E홀
한국무역협회
 
 
ICS2018
2018.05.13 ~ 2018.05.18
해운대그랜드호텔
한국해양과학기술원(KIOST)
 
 
STRONG KOREA FORUM 2018
2018.05.31 ~ 2018.05.31
밀레니엄 서울힐튼호텔, 그랜드볼룸(B1)
한국경제신문, 과학기술정보통신부
 
 
제1회 한-중 산업 친환경 발전교류회의
2018.05.23 ~ 2018.05.23
코엑스 3층 301호
산업통상자원부, 중국 과학산업기술부
 
 
PIANC MarCom 최신이슈 관련 세미나
2018.04.20 ~ 2018.04.20
건화엔지니어링 8층 중회의실
해양수산부
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10